Ο εταιρικός μας ιστότοπος βρίσκεται υπό κατασκευή

Filenio Εμπορική & Εξαγωγική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

Εμπόριο Παραδοσιακών Προϊόντων

Άνθιμου Γαζή 34 - 12132 - Περιστέρι

ΑΦΜ : 998631654 - Δ.Ο.Υ. : Β' Περιστερίου

Αριθμός ΓΕΜΗ : 8509801000

Τηλέφωνο : 210 5734215

email : info@kalorizika.gr

Ισολογισμός της 31/12/2019